?

Log in

What Chorva is This?

I love you baby; Can't take my eyes off you

Name:
CH-CH-CH-CHORVA!
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated


Affiliates
tagalogblogs


Posting Rules
1. Anything goes :D Pictures, poems, song lyrics, kahit ano pwede.
2. Pictures bigger than 400x400 should be PUT UNDER AN LJ CUT.
3. Adult-themed pictures should be PUT UNDER AN LJ CUT WITH PROPER WARNINGS. Baka masita tayo ng mga magulang ng mga bata sa LJ. Bad yun.
4. MAGPAKASAYA KAYO SA CHORVA NYO. :D
5. Walang drama. Kung magdadrama kayo, sa sarili nyong LJ nalang, ha? :D
6. Wala na. Yun lang. The end ;D

Statistics